Acem

Eserin ilk dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer

Medhal                                                                         Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.)                                                         (01.03.1926 — )
Mehter                                                                          Ali Hoca                                                                                       (? — 1700?)
Mehter                                                                           ??
Peşrev "Eğlence"                                                            ??
Peşrev "Gül-i Ra'nâ"                                                       ??
Peşrev "Karaca"                                                             ??
Peşrev "Küçük Murassa' "                                               ??
Peşrev "Murassa' "                                                          ??
Peşrev "Ruhban"                                                             ??
Peşrev                                                                            Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.)                                                      (01.03.1926 — )
Peşrev No: 2                                                                   Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.)                                                      (01.03.1926 — )
Peşrev Fârâbî                                                                  (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b.)                     (870 – Aralık 950)

Peşrev                                                                             Nûri Halil Poyraz                                                                        (1885 — 08.02.1956)
Peşrev                                                                             Sultan Veled                                                                               (16.04.1226 — 15.11.1312)
Peşrev (Dil-firîb)                                                              Tosun Ağa                                                                                   (? — 1700?)
Saz Semâî                                                                        Ahmet Hatipoğlu                                                                          (25. 09. 1933 – )
Saz Semâî                                                                        Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.)                                                       (01.03.1926 — )
Saz Semâî Fârâbî                                                              (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)             (870 – Aralık 950)
Saz Semâî                                                                        Nûri Halil Poyraz                                                                          (1885 — 08.02.1956)

Saz Semâî (Dil-firîb)                                                         Tosun Ağa                                                                                   (? — 1700?)
Açıl bahtım şen ol gönlüm                                                 Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık)                                                      (? — 1745?)
Bayram niyazı (Sen ey cihanı muvahhid)                            Cinuçen Tanrıkorur (Udi)                                                             (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir aşıkın olsa yari terk edemez ahü zarı                             Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık)                                                    (? — 1745?)
Bir yüzü meh eyledi bak şemine pervane                             Bekir Sıtkı Sezgin                                                                        (01.07.1936 – 10.09.1996)
Boşan da dağlar boşan ??
Buti darem ki girdi gül zi sümbül sayeban                              Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî)                                (1360? — Mart 1435)
Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir                         Fâik Bey (Hacı)                                                                           (1831? — Ocak 1891)
Etmezem ikrar aşkı saklarım canım gibi                                Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed)                       (1825 – 24.11.1897)
Ey bülbüli şuride gülistanıma girme                                       Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed)                       (1825 – 24.11.1897)
İki dilber söyleşirler ??
İki dilber syleşirler_v2 ??
O yar bana gör ne eyler                                                      Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık)                                                       (? — 1745?)
Ol kim misali hale mehi mihribanı var                                   Yahyâ Nazîm Çelebi                                                                      (1650? — Şubat 1727)
Ruhlerin seyredelim berki güliter yerine                                Kadri Çelebi (Ama, Fedâî) (? — 1650?)
Saba ki destura ol zülfe mişkinab kokar                                Hasan Ağa (Enfî, Burnaz, Tanburi, Ser-Hânende, "Hulûs")               (1670? — 1729)
Sabah yeli hep yellerin şahısın ??
Saba ki destura ol zülfe mişkinab kokar                                Hasan Ağa (Enfî, Burnaz, Tanburi, Ser-Hânende, "Hulûs")               (1670? — 1729)